Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigrant: geen MVV-vereiste bij verblijf in andere EU-lidstaat

Vreemdelingen die als kennismigrant naar Nederland komen en woonachtig zijn in een andere EU-lidstaat zullen worden vrijgesteld van het MVV-vereiste. Redengevend hiervoor is dat is gebleken dat 78 procent van de vreemdelingen die als kennismigrant naar Nederland komen al in een andere EU-lidstaat woonachtig waren, en 99 procent van alle aanvragen worden ingewilligd. De wetgeving zal binnenkort worden aangepast.

Zie: TK 2013-2014, 29861, nr. 36