Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigrant: hoofdverblijf

Vanaf 1 oktober 2012 wordt verplaatsing van het hoofdverblijf aangenomen indien een vreemdeling meer dan 6 maanden buiten Nederland heeft verbleven. De IND kan in dat geval de verblijfsvergunning intrekken.

 Een kennismigrant kan echter langer in het buitenland verblijven. Er wordt aangenomen dat een kennismigrant zijn hoofdverblijf niet buiten Nederland heeft gevestigd indien:

 –         hij beschikt over een verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid die geheel of gedeeltelijk buiten Nederland plaatsvindt;

 –        hij in het GBA blijft ingeschreven;

 –        hij in dienst blijft bij de werkgever in Nederland;

 –        zijn salaris wordt doorbetaald in Nederland.

 Hieruit blijkt dat de kennismigrant de intentie heeft om zijn hoofdverblijf in Nederland niet te verplaatsen.