Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigrant: regeling aangescherpt

De voorwaarden voor toelating als kennismigrant zijn aangescherpt. Vanaf 19 juni 2011 dient het salaris van kennismigranten marktconform te zijn. Een aanvraag voor toelating als kennismigrant, zal worden afgewezen indien het aangeboden niet marktconform is.

Indien de IND indicaties of vermoedens heeft dat het salaris niet marktconform is, zal de beoogde werkgever op verzoek van de IND met stukken inzichtelijk dienen te maken wat de aard van het bedrijf is, wat de opleiding van de kennismigrant is en informatie dienen te geven over de functie. Daarna wordt het UWV Werkbedrijf om advies gevraagd of de beloning van de kennismigrant marktconform is. Het UWV Werkbedrijf brengt binnen 4 weken advies uit aan de IND. De IND zal uitgaan van dit advies bij de beoordeling van de aanvraag.

De eis dat het salaris van de kennismigrant marktconform dient te zijn, geldt voor alle aanvragen die zijn ingediend op of na 19 juni 2011.

Zie voor de overige voorstellen tot aanpassing van de Kennismigrantenregeling, die nog niet in werking zijn, het nieuwsbericht van 8 mei 2011.