Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigrant: regeling aanscherping

De Kennismigrantenregeling zal in juni 2011 worden aangescherpt. Dat is althans de bedoeling van de Ministers Leers en Kamp. Bij brief van 11 april 2011 heeft hij de Tweede Kamer hierover geìnformeerd.

De Minister stelt de volgende maatregelen voor:
– Betaling van het salaris van de kennismigrant dient in Nederland door de in Nederland gevestigde dochter/nevenvestiging van een buitenlands moederbedrijf te worden gedaan als een verblijf van langer dan 6 maanden wordt beoogd.
– De marktconformiteit van het salaris zal worden beoordeeld.
– Het salaris van de kennismigrant moet elke 4 weken of elke maand worden uitbetaald.
– De hoogte van het salaris dient in overeenstemming te zijn met het gebruikelijke aantal uren dat per week wordt gewerkt.
– De werkgever moet – indien daarom wordt gevraagd door de IND of Arbeidsinspectie – met originele bewijsstukken kunnen aantonen dat het salaris wordt betaald.
– De IND zal de uitbetaling van het salaris controleren via Suwinet.
– In plaats van het brutoloon geldt in het vervolg het sv loon (het sociale verzekeringsloon) om te beoordelen of wordt voldaan aan het salariscriterium.

Bron: TK 2010-2011, 32144, nr. 5.