Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigrant: salarisnormen 2017

De nieuwe salarisnormen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning als kennismigrant, Europese Blauwe kaart houder, en overplaatsing in concernverband onder de ICT Richtlijn (‘overplaatsing binnen een onderneming’) zijn gepubliceerd.  

De volgende bruto maandnormen (exclusief 8% vakantietoeslag) gelden vanaf 1 januari 2017:


Kennismigranten vanaf 30 jaar: € 4.324

Kennismigranten jonger dan 30 jaar: €3.170

In Nederland afgestudeerde vreemdeling (zoekjaar): €2.272

Europese Blauwe Kaart: € 5.066

Overplaatsing binnen een onderneming (ICT-Richtlijn): € 4.324.

Aanvragen die nog zijn ingediend vóór 1 januari 2017 worden getoetst aan het salariscriterium zoals dat gold in 2016. Dit geldt ook voor aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2017 en waarbij de vreemdeling pas in 2017 zijn verblijfsvergunning ontvangt.