Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigrant: verplaatsing hoofdverblijf

Bij verblijf van langer dan zes maanden buiten Nederland neemt de IND als regel aan dat er sprake is van verplaatsing van hoofdverblijf en dat de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken. Hierop is een uitzondering gemaakt voor kennismigranten.

Een kennismigrant kan langer dan zes maanden buiten Nederland verblijven met behoud van zijn verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid buiten Nederland verricht. Voorwaarde is wel dat de kennismigrant ingeschreven blijft staan in de Basisregistratie Personen en blijft voldoen aan de salarisvoorwaarden voor de verblijfsvergunning als kennismigrant.

De IND heeft dit bij een recente beleidswijziging bekendgemaakt (Stcr 2014, nr. 8489).