Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigranten salarisnorm 2023

De IND salarisnormen voor 2023 voor vergunningen voor kennismigranten, Europese Blauwe kaarthouders, ICT overplaatsing binnen een onderneming, en recent afgestudeerden (zoekjaar) zijn bekendgemaakt.

Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende salarisnormen (bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag):

Voor de berekening van de salarisnorm mogen ook alle vaste maandelijkse (bruto) vergoedingen worden meegenomen. Deze vergoedingen moeten dan wel structureel, en elke maand worden uitgekeerd. Ook moeten deze vergoedingen schriftelijk, bij voorkeur in de arbeidsovereenkomst, zijn vastgelegd.

Salarisbetaling kennismigranten, ICT en Europese Blauwe Kaarthouders

Het salaris moet elke maand worden betaald, in de maand dat wordt gewerkt. Gebruikelijk is tegen het einde van de maand. Het salaris moet giraal worden overgemaakt op een bankrekening op naam van de vreemdeling.

IND leges in 2023

Ook zijn de IND leges (kosten voor een aanvraag) voor 2023 bekendgemaakt. De IND leges voor de aanvraag verblijfsvergunning als kennismigrant, overplaatsing binnen een onderneming (ICT) en de Europese Blauwe Kaart worden € 350. Ook voor een aanvraag verlenging van deze verblijfsvergunningen zijn de IND leges € 350.

Moet het huidige salaris van een kennismigrant, ICT of Europese Blauwe kaart worden verhoogd naar de 2023 norm?

Nee. Indien de vreemdeling al in dienst is, en een verblijfsvergunning heeft, dan hoeft het salaris niet te worden verhoogd naar de 2023 salarisnorm.