Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Kosten basisexamen inburgering in het buitenland omlaag

De kosten voor basisexamen inburgering in het buitenland wordt verlaagd van € 350 naar € 150 euro. Ook wordt het zelfstudiepakket voor het basisexamen gratis digitaal beschikbaar gesteld. Minister Asscher heeft ook toegezegd meer rekening te zullen houden met bijzondere individuele omstandigheden waardoor een gezinsmigrant niet in staat is het examen te halen. Dit beleid geldt vanaf 17 december 2015.  Ook komt er een restitutieregeling voor de vreemdelingen die het inburgeringexamen in het buitenland maakte sinds de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 9 juli 2015. Deze restitutieregeling zal begin 2016 worden bekendgemaakt.

Brief Minister SZW van 17 december 2017 aan Tweede Kamer, nr. 2015-0000296673