Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Kroes Advocaten wijst IND op onjuiste werkwijze overplaatsing in concernverband

Met de inwerkingtreding van de Single Permit richtlijn heeft de IND voorgeschreven dat voor een overplaatsing van een werknemer in concernverband tevens de Gecombineerde vergunning Verblijf en Arbeid (GVVA) moet worden aangevraagd. Bij de implementatie van deze richtlijn is er door de wetgever op gewezen dat juist deze categorie vreemdelingen niet onder de GVVA zou vallen.  Kroes Advocaten heeft de IND op deze onjuiste werkwijze in haar beleid gewezen. Vanaf 1 juli 2014 is dit door de IND aangepast en is het aanvragen van een  GVVA voor werknemers die worden overgeplaatst in concernverband niet meer mogelijk. Bij het UWV Werkbedrijf dient de TWV te worden aangevraagd en bij de IND de verblijfsvergunning arbeid in loondienst. Op de aanvraag voor een TWV wordt in de regel zeer snel beslist. Voor multinationals heeft deze werkwijze dan ook voordeel gelet op de snelheid van de procedure.