Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Latente Nederlanders: Nederlander worden als kind van een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader

Bent u geboren voor 1 januari 1985? Was uw moeder Nederlands ten tijde van de geboorte en uw vader niet- Nederlands? Dan bent u een zogenaamde latente Nederlander en kunt u Nederlander worden via de optieprocedure.

Deze regeling voor latente Nederlanders is geïntroduceerd, omdat tot 1 januari 1985 kinderen van een Nederlandse moeder in beginsel geen Nederlander werden. De kinderen verwierven automatisch enkel de nationaliteit van hun vader. Om deze ongelijkheid tussen mannen en vrouwen recht te trekken, is het per 2010 mogelijk dat kinderen van Nederlandse moeders alsnog het Nederlanderschap verkrijgen via de optieprocedure.

De voorwaarden zijn:

 • Geboorte voor 1 januari 1985.
 • De moeder was Nederlandse op het moment van geboorte.
 • De vader was geen Nederlander op het moment van geboorte.
 • De aanvrager is nog nooit eerder Nederlander geworden via de optieprocedure.
 • De aanvrager vormt geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden.

Een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Het is belangrijk aan te tonen dat de moeder Nederlandse was op het moment van geboorte. Omdat voor 1 maart 1964 een Nederlandse vrouw haar Nederlandse nationaliteit in beginsel verloor door een huwelijk met een buitenlandse man, kan het zo zijn dat de moeder het Nederlanderschap al voor de geboorte was verloren. Onze advocaten kunnen uitzoeken of de moeder nog Nederlandse was ondanks haar huwelijk.
 • Een Nederlandse ongehuwde vrouw gaf in beginsel haar nationaliteit wel door aan een kind. Als het kind na de geboorte een juridische vader kreeg, dan kon dat betekenen dat zijn Nederlanderschap verloren ging. Ook deze kinderen kunnen opteren onder voorwaarden. Onze advocaten kunnen adviseren over de mogelijkheden.
 • De aanvraag moet worden onderbouwd met bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld een oud paspoort van de moeder ten tijde van de geboorte van het kind. Het kost tijd om deze te verzamelen. Onze advocaten zijn goed op de hoogte van de bewijsstukken die nodig zijn en adviseren graag.

De procedure:

 • De aanvraag kan worden ingediend in Nederland of bij een Nederlandse ambassade in het land van de aanvrager.
 • De procedure duurt na indienen van de aanvraag maximaal 13 weken.
 • Er hoeft geen inburgeringsexamen te worden afgelegd.
 • Er hoeft geen afstand te worden gedaan van de huidige nationaliteit.

Wij assisteren graag! Neem contact op met onze nationalitydesk als u vragen heeft of begeleiding wenst.