Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Legalisatieprocedure voor Braziliaanse documenten gewijzigd

De procedure om Braziliaanse documenten zoals huwelijksakten en geboorteakten te legaliseren voor gebruik in Nederland is per 14 augustus 2016 veranderd. Vanaf deze datum dag worden er door de “Conselho Nacional de Justiça” apostilles afgegeven in Brazilië. Voorheen werden Braziliaanse documenten gelegaliseerd door het Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en nadat het document vertaald was, diende het document te worden gelegaliseerd door de Nederlandse vertegenwoordiging in Brazilië. Nu Brazilië is aangesloten bij het Apostilleverdrag, komt deze vorm van legalisatie te vervallen. Wanneer de Braziliaanse documenten voorzien zijn van een apostille, kunt u deze in Nederland gebruiken.