Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Leges EG verblijfsvergunning langdurig ingezetenen € 201

De IND mag een legesbedrag van € 201 heffen voor een permanente verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen derdelanders (Richtlijn 2003/109/EG). Dit is niet in strijd met Richtlijn 2003/109/EG. De Raad van State heeft dit bepaald in een recente uitspraak.

Volgens de Raad van State mag de IND aansluiten bij de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de behandeling van deze aanvraag. Evenmin kan het legesbedrag worden beschouwd als dusdanig hoog, dat daarmee de uitoefening van het recht van verblijf door een vreemdeling wordt belemmerd.