Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Lijst van EU-lidstaten met inburgeringsvoorwaarden

Op basis van informatie van de Europese Commissie is een lijst opgesteld waarmee kan worden beoordeeld of een bepaalde EU-lidstaat inburgerings- of integratievoorwaarden stelt aan het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene (Richtlijn 2003/109/EG).

Met de lijst kan worden nagegaan welke EU-landen voor het verkrijgen van de status “langdurig ingezetene” integratie- of inburgeringsvereisten stellen. De exacte inhoud van deze vereisten is daarbij niet van belang. Als uit de lijst blijkt dat de vreemdeling voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene heeft moeten voldoen aan inburgerings- of integratievoorwaarden, dan is deze vreemdeling niet inburgeringsplichtig op grond van de Wet inburgering.

Klik hier voor de lijst met landen.