Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

mr dr Pieter Krop, partner

Pieter Krop is gespecialiseerd in handhaving en Europees arbeidsmigratierecht. Pieter procedeert veelvuldig tegen het ministerie van Sociale Zaken, dat Wav-boetes heeft opgelegd aan ondernemingen.

Pieter Krop

Cliënten zijn onder andere ondernemingen actief in de bouw, MKB, uitzendbureaus, horeca en particulieren. Voorts adviseert hij ondernemingen en werknemers over grensoverschrijdende arbeid, en alle andere aspecten van arbeidsmigratie.

Pieter is in 2014 aan de UvA gepromoveerd op de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. (‘De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling’). Hij schrijft regelmatig annotaties voor Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en doceert over arbeidsmigratie bij het Eggens Instituut. Daarnaast verzorgt hij voor de bundel Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen het commentaar op de Werkgeverssanctierichtlijn. Ook verzorgt hij voor SDU Commentaar het commentaar op de EU Blue Card richtlijn.

Publicaties:

Evenredige boetes in het vreemdelingenrecht P.J. Krop en H. Verbaten in: JNVR 2019,3
Boeteoplegging bij onredelijk handelen UWV
in: JV2019/13
Bewijslastverdeling bij grensoverschrijdende dienstverrichting in: JV 2018, 114
Evenredigheid Wav-boetes in: JV 2018, 74
Ketenaansprakelijkheid bij bestuurlijke boetes voor illegale tewerkstelling in: Bouwrecht, nr. 1, 2018
Cumulatie van strafsancties, verblijfsrechtelijke en nationaliteitssancties in Nederland’, in: Rozie, J., Rutten, S. & Van Oevelen, A. (eds), Samenloop van strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuurlijke sancties, Intersentia, Antwerpen – Cambridge, 2017
Bewijsrecht bij bestuurlijke boetes in: JV 2017/196
Wav-boete aan Duitse bouwonderneming en EU-recht in: JV 2016, 270.
Bijdrage aan: Zwaan, Terlouw, Strik, Oosterom-Staples, de Lange, Krop, de Hart, Grütters, Fernhout, Het Nederlands migratierecht, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2016.
Wav-boete aan vastgoedbeheerder in: JV 2016, 173.   
Wav-boetes. Hoogste tijd voor een daadwerkelijke evenredigheidstoets in: A&MR 2016, nr. 4.
Wav-boete: onderzoek of opsporing illegale tewerkstelling in: JV 2015, 61.
Wav-boete: ne bis in idem in: JV 2015, 102.
Wijziging in de toelating van vreemdelingen: Buwav en de vermogende vreemdeling in: Tijdschrift voor ArbeidRecht, 2014, nr 12.
Bijdrage aan: M. Mazzeschi, Mobility of non-EU workers within EU. Implementing Vander Elst, LexisNexis, 2014.
Toegang tot de arbeidsmarkt bij voortgezet verblijf in RV: 2013, nr. 50
De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling (proefschrift), Boom Juridische Uitgevers, 2014
Richtlijn 2009/52/EG (Werkgeverssanctierichtlijn)”, in: E.J.A. Franssen & H.W. Groeneweg (Eds.), Wet arbeid vreemdelingen, Sdu Commentaar, p. 379-441, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2013
"Crimmigraton and Punishing the Poor in the Context of Employer Sanctions”, 1st Crimmigration Control Conference, Coimbra, Portugal, 2012
Matiging Wav-boete en financiële omstandigheden in: RV 2012, nr. 45
Wet arbeid vreemdelingen: Nemo tenutur in: RV 2010, nr. 47
TWV en prioriteit genietend aanbod in: JV 2011, 401
Say Yes! Commentaar bij de Evaluatie Invoering Bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen in: NJB, 2010, nr. 23
Intra company transfer en tewerkstellingsvergunningplicht in: SEW  2010, nr. 182
Wav-boete en dubbele bestraffing in: JV 2010, 248
Richtlijn 2009/52: Sancties tegen werkgevers van illegaal verblijvende derdelanders in: Migrantenrecht, 2009, nr. 9

In het nieuws:
Noordhollands Dagblad 15 oktober 2015, Asscher moet beleid vreemdelingenboetes herzien.
Noordhollands Dagblad 16 december 2014, Verlaging Wav-boete schilders.
Noordhollands Dagblad 12 september 2014, Hoge boete inhuren illegale Oekraïnse schilder

T: +31 (0)20 520 7060
M: +31 (0)6 558 40 176

E: krop@kroesadvocaten.nl

Onze mensen

Jelle Kroes

Jelle Kroes

Jelle Kroes is gespecialiseerd in arbeidsmigratie, buitenlandse sporters, en...

Sander Groen

Sander Groen

Sander Groen is gespecialiseerd in arbeidsmigratie en Europees migratierecht. Sander...

Pieter Krop

Pieter Krop

Pieter Krop is gespecialiseerd in handhaving en Europees arbeidsmigratierecht. Pieter...

Alle mensen