Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Samantha Amankwaah, immigration consultant

Samantha Amankwaah heeft haar Bachelor diploma in 2018 behaald aan de Hogeschool van Amsterdam.

Samantha Amankwaah

Zij heeft zich tijdens haar laatste studiejaar gespecialiseerd in het Migratierecht. Het onderwerp van haar scriptie was schijnhuwelijken. Haar onderzoek spitste zich toe op de bepalingen uit de Richtsnoeren bij de Gezinsherenigingsrichtlijn (2003/86/EU) zoals opgesteld door de Europese Commissie. Daarbij heeft ze onderzocht welke regelgeving door de vreemdeling kan worden aangegrepen om zich te verweren tegen de verdenking van de IND dat er sprake is van een schijnhuwelijk. Tijdens haar studie heeft Samantha stage gelopen bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en bij de Gemeente Amsterdam, DWI Educatie & Inburgering.

T: +31 (0)20 5207050

E: amankwaah@kroesadvocaten.nl 

Onze mensen

Jelle Kroes

Jelle Kroes

Jelle Kroes is gespecialiseerd in arbeidsmigratie, buitenlandse sporters, en...

Sander Groen

Sander Groen

Sander Groen is gespecialiseerd in arbeidsmigratie en Europees migratierecht. Sander...

Pieter Krop

Pieter Krop

Pieter Krop is gespecialiseerd in handhaving en Europees arbeidsmigratierecht. Pieter...

Alle mensen