Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Minister: geen TWV bij terbeschikking stellen van arbeidskrachten

Het HvJEU heeft in het Essent arrest (C-91/13) van 11 september 2014 geoordeeld dat ook geen tewerkstellingsvergunning (TWV) kan worden geëist in het geval de grensoverschrijdende dienstverlening uitsluitend bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (uitzendarbeid). De minister van SZW heeft het oordeel van het Hof erkend. De minister geeft daarbij aan dat volgens hem wel enkele voorwaarden mogen worden gesteld voor de vrijstelling van de TWV eis. Namelijk dat de werkzaamheden tijdelijk moeten zijn, dat de dienstverlener zijn hoofdactiviteiten moet uitoefenen in de lidstaat waar hij is gevestigd en dat de werknemer die ter beschikking wordt gesteld in Nederland, legaal moet wonen en werken in de andere lidstaat. De grensoverschrijdende dienstverlener moet zijn werkzaamheden wel notificeren voor aanvang van de werkzaamheden. Bij niet naleving hiervan kan een Wav-boete worden opgelegd.

Zie: TK 2014, 2015, 276.