Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Na 3 jaar vergunning ICT wijzigen naar kennismigrant: IND past FAQ (weer) aan

De IND heeft op 7 oktober 2020 de FAQ die zien op de Intra corporate transfer verblijfsvergunning (ICT overplaatsing binnen een onderneming) weer aangepast. Het is een versoepeling ten opzichte van de eerdere interpretatie van de ICT-Richtlijn 2014/66/EU. In de FAQ van datum 11 mei 2020 had de IND in de FAQ het standpunt ingenomen dat een vreemdeling die een ICT-vergunning bezit, deze na 3 jaar alleen kon wijzigen naar een verblijfsvergunning als kennismigrant, als de vreemdeling een lokaal arbeidscontract met de Nederlandse entiteit zou sluiten. Daarvan keert de IND nu terug. De IND neemt weer het standpunt in, zoals dat stond opgenomen in de IND FAQ van 23 november 2017. In de FAQ van 7 oktober 2020 (her)bevestigt de IND dat óók een verblijfsvergunning als kennismigrant kan worden verkregen als de vreemdeling met de ICT-verblijfsvergunning op de buitenlandse loonlijst blijft staan. Hieronder wordt dit FAQ aangehaald:

Q: Kan een ICT-vergunninghouder na drie jaar verblijf een kennismigrantenvergunning krijgen, ook als hij zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever buiten de EU houdt?

A: Ja, indien de maximale verblijfstermijn onder de ICT-richtlijn (dit is drie jaar voor een leidinggevende of specialist respectievelijk één jaar voor een trainee- werknemer) is verstreken, valt de werknemer niet meer onder de reikwijdte van de richtlijn nu hij op het moment van de aanvraag in Nederland verblijft. Wanneer hij aan de voorwaarden van de kennismigrantenregeling voldoet en het Nederlandse onderdeel van het concern waar hij werkt erkend referent is, kan een kennismigrantenvergunning worden aangevraagd. In dat geval beschouwt de IND als bewijsmiddel de verklaring van de werkgever in het buitenland waarin staat wat de duur van de overplaatsing is, de aard van het dienstverband en het loon.