Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Nederlanderschap: aanpassingen wet ingetrokken

Het wetsvoorstel ter aanscherping van de voorwaarden voor verlening en verkrijging van het Nederlanderschap wordt ingetrokken. Het kabinet heeft dat op 27 november 2012 bekendgemaakt. Onder andere de volgende voorgestelde voorwaarden voor verkrijging het Nederlanderschap zijn nu van de baan:

Voldoende middelen van bestaan;
Kwalificatieverplichting;
Afschaffing van de mogelijkheid voor naturalisatie voor echtgenoten van Nederlanders in het buitenland;
Uitbreiding afstandsverplichting van andere nationaliteit.

Dit betekent onder andere dat de situatie blijft bestaan, dat in het geval een vreemdeling is gehuwd met een Nederlander en naturaliseert tot Nederlander, geen afstand hoeft te doen van zijn andere nationaliteit volgens de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Bron: Brief Rutte aan TK, 27 november 2012, kenmerk 3117848.