Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Nieuwe beleidsregels Wav-boete

De Minister van SZW heeft nieuwe beleidsregels bekendgemaakt voor de oplegging van Wav-boetes bij overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen: Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2014. De beleidsregels worden van kracht met ingang van 1 april 2014. In de nieuwe beleidsregels heeft de Minister 13 specifieke gronden opgesomd die moeten leiden tot matiging van de opgelegde boete vanwege verminderde verwijtbaarheid. De beleidsregels zijn gepubliceerd in de Staatscourant 2014, nr. 8252 van 25 maart 2014.