Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Nieuwe MVV vrijstellingen voor arbeid gerelateerde doelen

Met ingang van 1 oktober 2015 is geen MVV meer vereist voor MVV-plichtige vreemdelingen die gaan werken voor een erkende referent in Nederland en een geldige verblijfsvergunning hebben in een ander Schengenland. Ook is geen MVV meer vereist indien de MVV-plichtige vreemdeling werkzaamheden in Nederland gaat verrichten in het kader van grensoverschrijdend dienstenverkeer binnen de EU. Met deze laatste MVV vrijstelling wordt een belemmering voor het vrij verkeer van diensten binnen de Unie. Door deze nieuwe vrijstellingen kan een MVV plichtige vreemdeling sneller aan de slag in Nederland.

Bron: Staatsblad 2015, 333.