Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

NIEUWS ALERT: Zakelijke besprekingen (III)

Het Ministerie van SZW heeft zojuist bevestigd dat de ‘oude’ van voor 1 januari 2014 geldende regeling voor  zakelijke besprekingen van toepassing blijft. Dit betekent dat de TWV-vrijstelling voor zakelijke besprekingen nu weer van toepassing is, waardoor zakelijke besprekingen mogelijk zijn voor een periode  van 4 weken binnen een tijdsbestek van 13 weken. Deze periode van 4 weken hoeft niet aangesloten te zijn.  Dit was onder de ‘nieuwe’ regeling juist aangescherpt. Meer nieuws volgt spoedig.