Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Boete Wet Inburgering: rechtbank oordeelt boete ten onrechte opgelegd

14 januari 2021 In deze zaak die is bepleit door Sander Groen heeft DUO (Dienst Uitvoeringsorganisatie) een boete opgelegd van € 1.250 omdat de vreemdeling niet op tijd het inburgeringsexamen zou hebben gehaald.

De echtgenote van de vreemdeling was al enige tijd ernstig ziek. Voor behandeling moest de echtgenoot vaak naar het buitenland. De vreemdeling vergezelde hem altijd. De vreemdeling heeft bij DUO tijdig aangegeven dat zij uitstel wenste van de inburgeringstermijn omdat haar echtgenoot ernstig ziek was. Ook zijn alle medische gegeven en de contactgegevens van zijn behandelend artsen aan DUO verstrekt.

De rechtbank oordeelt dat het de vreemdeling niet valt te verwijten dat zij niet op tijd aan haar inburgeringsplicht heeft voldaan. Ook oordeelt de rechter dat DUO in deze zaak niet zorgvuldig heeft gehandeld. Ook oordeelt de rechtbank dat het medisch advies dat DUO in deze zaak had gevraagd aan haar medische adviseur niet zorgvuldig tot stand is gekomen. De hele procedure heeft tot aan deze uitspraak meer dan drie jaar geduurd.  

Er is geen hoger beroep ingesteld door DUO tegen deze uitspraak. Dat betekent dat deze uitspraak blijft staan: de boete is ten onrechte opgelegd. DUO moet € 1.250 terugbetalen en een schadevergoeding aan de vreemdeling betalen van € 1.000 omdat de hele procedure te lang heeft geduurd.

Klik hier  voor de uitspraak

Nieuws en events

Intra Corporate Transferee (ICT) vergunning: strengere voorwaarden

1 oktober 2021 De IND verlangt vanaf 1 oktober 2021 aanvullende bewijsstukken voor de intra corporate transferee (overplaatsing binnen een onderneming)...

Brexit: Na 1 oktober overgangsperiode van 1 jaar voor Britten in Nederland

20 september 2021 Britten in Nederland kunnen tot 1 oktober 2021 een verblijfsdocument op grond van het Terugtrekkingsakkoord aanvragen. Na 1 oktober 2021 loopt de...

Nieuws en events