Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Brexit: Na 1 oktober overgangsperiode van 1 jaar voor Britten in Nederland

20 september 2021 Britten in Nederland kunnen tot 1 oktober 2021 een verblijfsdocument op grond van het Terugtrekkingsakkoord aanvragen. Na 1 oktober 2021 loopt de ‘grace period’ (respijtperiode). De verblijfsstatus van Britten die ná 1 oktober 2021 nog geen verblijfsdocument hebben aangevraagd wijzigt dan meteen van rechtmatig naar onrechtmatig. Hiervoor hoeft de IND geen beslissing te nemen. De staatssecretaris geeft aan dat naar verwachting op 1 oktober 2021 ongeveer 2000 Britten in Nederland nog geen verblijfsdocument hebben aangevraagd. Dat heeft voor deze groep dus vergaande gevolgen.

Wel geeft de staatssecretaris aan dat er na 1 oktober 2021 een overgangsperiode van één jaar voor komt voor Britten die na 1 oktober 2021 alsnog een verblijfsdocument aanvragen op grond van het Terugtrekkingsakkoord.

De na 1 oktober 2021 ingediende aanvraag om een Brexit-verblijfsdocument zal door de Immigratie- en Naturalisatiedienst worden beoordeeld op grond van de voorwaarden in het Terugtrekkingsakkoord. Als aan de voorwaarden wordt voldaan dan zal de IND alsnog een Brexit-verblijfsdocument afgeven. Niet alleen wordt een verblijfsdocument afgegeven waardoor de status van onrechtmatige vreemdeling naar rechtmatig gaat. Ook zal de IND de verblijfsstatus met terugwerkende kracht toekennen, waardoor het verblijf met terugwerkende kracht weer rechtmatig is geworden.

Nieuws en events

Intra Corporate Transferee (ICT) vergunning: strengere voorwaarden

1 oktober 2021 De IND verlangt vanaf 1 oktober 2021 aanvullende bewijsstukken voor de intra corporate transferee (overplaatsing binnen een onderneming)...

Brexit: Na 1 oktober overgangsperiode van 1 jaar voor Britten in Nederland

20 september 2021 Britten in Nederland kunnen tot 1 oktober 2021 een verblijfsdocument op grond van het Terugtrekkingsakkoord aanvragen. Na 1 oktober 2021 loopt de...

Nieuws en events