Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Inburgeringsexamen: examenonderdeel oriëntatie (ONA) op arbeidsmarkt aangepast

17 april 2018 Het praktijkexamen van het examenonderdeel oriëntatie (ONA) op arbeidsmarkt bestaat uit een eindgesprek en het voorleggen van een portfolio. Het eindgesprek is met ingang van 1 mei 2018 niet langer een voorwaarde voor het examen. Wel dient de vreemdeling aantoonbaar tenminste 64 uur te hebben deelgenomen een het cursusonderdeel ONA bij een cursusinstelling ‘met het Blik op werk’ keurmerk. Door de grote toestroom van vluchtelingen in 2015 en 2016 zijn er te weinig examinatoren beschikbaar om een eindgesprek te voeren. Dit heeft geleid tot enorme wachttijden. Dat vond de regering niet acceptabel. Daarom is deze aanpassing doorgevoerd.

Nieuws en events

British? Apply for EU permanent residence now!

11 januari 2019 In case of a hard Brexit (‘no deal’) British nationals will lose their EU status and become third country nationals after 29 March 2019. What...

IND Leges voor Kennismigrant en Intra company transfer verlaagd

2 januari 2019 De IND heeft de leges voor een verblijfsvergunning voor kennismigrant , intra company transfer ( overplaatsing binnen een onderneming ) en EU...

Nieuws en events