Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Mogelijke verruiming kennismigrantenregeling

26 februari 2019 Kennismigranten vinden Nederland een aantrekkelijk vestigings- en carrièreland. Deze conclusie volgt uit een onderzoeksrapport dat is verricht om inzicht te krijgen in wat nog gedaan kan worden om Nederland aantrekkelijker te maken voor kennismigranten. Ook worden er in het onderzoek een aantal aanbevelingen en verbetersuggesties gedaan. De Staatssecretaris geeft aan in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij de volgende verruimingen van het beleid zal gaan onderzoeken het komende jaar:

  • Kennismigranten die hun baan verliezen krijgen een langere zoekperiode dan 3 maanden.
  • Kennismigranten komen sneller in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Nu is dat nog na een periode van 5 jaar verblijf in Nederland.
  • Verruiming van de regeling voor vestiging van ondernemers met een start-up en kleine ondernemingen.
  • Gezinsleden van zelfstandig ondernemers krijgen vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

In de tweede helft van 2019 zal de staatsecretaris de Tweede Kamer weer informeren over de voortgang van deze voorgestelde verruimingen. De Staatssecretaris bevestigt in zijn brief bovendien opnieuw dat het kabinet ernaar streeft om Nederland zo aantrekkelijk mogelijk te maken als vestigingsland voor kennismigranten.

Nieuws en events

Aziatische Koks: quotum TWV verhoogd naar 3200

21 juni 2019 Het aantal uit te geven tewerkstellingsvergunningen (TWV) en GVVA’s is voor de periode 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 verhoogd naar 3200. Het...

Verblijfsregeling voor werknemers van startups en vrije toegang arbeidsmarkt voor partners

6 juni 2019 Het kabinet wil Nederland aantrekkelijk maken voor start-up and scale-ups. De ambities is om tot de wereldtop te behoren. Onderdeel hiervan is een...

Nieuws en events