Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Na 3 jaar vergunning ICT wijzigen naar kennismigrant: IND past FAQ (weer) aan

3 november 2020 De IND heeft op 7 oktober 2020 de FAQ die zien op de Intra corporate transfer verblijfsvergunning (ICT overplaatsing binnen een onderneming) weer aangepast. Het is een versoepeling ten opzichte van de eerdere interpretatie van de ICT-Richtlijn 2014/66/EU. In de FAQ van datum 11 mei 2020 had de IND in de FAQ het standpunt ingenomen dat een vreemdeling die een ICT-vergunning bezit, deze na 3 jaar alleen kon wijzigen naar een verblijfsvergunning als kennismigrant, als de vreemdeling een lokaal arbeidscontract met de Nederlandse entiteit zou sluiten. Daarvan keert de IND nu terug. De IND neemt weer het standpunt in, zoals dat stond opgenomen in de IND FAQ van 23 november 2017. In de FAQ van 7 oktober 2020 (her)bevestigt de IND dat óók een verblijfsvergunning als kennismigrant kan worden verkregen als de vreemdeling met de ICT-verblijfsvergunning op de buitenlandse loonlijst blijft staan. Hieronder wordt dit FAQ aangehaald:

Q: Kan een ICT-vergunninghouder na drie jaar verblijf een kennismigrantenvergunning krijgen, ook als hij zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever buiten de EU houdt?

A: Ja, indien de maximale verblijfstermijn onder de ICT-richtlijn (dit is drie jaar voor een leidinggevende of specialist respectievelijk één jaar voor een trainee- werknemer) is verstreken, valt de werknemer niet meer onder de reikwijdte van de richtlijn nu hij op het moment van de aanvraag in Nederland verblijft. Wanneer hij aan de voorwaarden van de kennismigrantenregeling voldoet en het Nederlandse onderdeel van het concern waar hij werkt erkend referent is, kan een kennismigrantenvergunning worden aangevraagd. In dat geval beschouwt de IND als bewijsmiddel de verklaring van de werkgever in het buitenland waarin staat wat de duur van de overplaatsing is, de aard van het dienstverband en het loon.

Nieuws en events

Update: verdere reisbeperkingen naar Nederland

21 januari 2021 De Nederlandse regering heeft met ingang van 23 januari 2021 meer reisbeperkingen ingesteld voor reizigers naar Nederland. Ook de volgende groep...

Boete Wet Inburgering: rechtbank oordeelt boete ten onrechte opgelegd

14 januari 2021 In deze zaak die is bepleit door Sander Groen heeft DUO (Dienst Uitvoeringsorganisatie) een boete opgelegd van € 1.250 omdat de vreemdeling...

Nieuws en events