Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Rijkswet op Nederlanderschap aangepast

11 september 2018 De Rijkswet op het Nederlanderschap heeft in zijn algemeenheid als eis (uitzonderingen daargelaten)  dat de vreemdeling die naturaliseert tot Nederlander afstand moet doen van zijn andere nationaliteiten. Deze voorwaarde zal worden aangepast. Eerste generatie immigranten zullen de mogelijkheid krijgen om meerdere nationaliteiten te behouden. Wel zal er voor deze groep op een bepaald moment een verplicht keuzemoment komen, dat zal leiden tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat er in het eerste kwartaal van 2019 een wetsvoorstel zal komen.

Nieuws en events

Online meldplicht voor dienstverrichters per 1 maart 2020

14 januari 2020 Per 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland die in Nederland een...

IND leges kennismigrant

27 december 2019 De IND heeft de leges voor 2020 bekendgemaakt. De kosten voor een verblijfsvergunning kennismigrant , overplaatsing binnen een onderneming en...

Nieuws en events