Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Rutte III: arbeidsmigratie en Nederlanderschap

3 november 2017 Arbeidsmigratie

Rutte III staat positief ten opzichte van arbeidsmigratie. In het regeerakkoord wordt – net zoals in de afgelopen jaren - opnieuw bevestigd dat Nederland een kenniseconomie is. Arbeidsmigratie kan de concurrentiepositie van Nederland versterken en daarom zal er volgens het regeerakkoord een ‘positief legaal migratiebeleid’ worden gevoerd. De enige concrete maatregel die in het regeerakkoord wordt genoemd is dat de tewerkstellingsvergunning voor een periode van drie jaar kan worden verleend. Nu is dat nog één jaar.

Daarbij merken wij overigens op dat ‘getoetste’ tewerkstellingsvergunningen, dat zijn aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen die worden getoetst aan het beschikbaar arbeidsaanbod in Nederland, bijna nooit worden verleend. Volgens het UWV Werkbedrijf is er namelijk altijd wel arbeidsaanbod in Nederland dat de vacature kan vervullen. Is dat geval, dan wordt geen tewerkstellingsvergunning verleend.

Nederlanderschap

Wie Nederlander wil worden moet afstand doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Op dit standpunt hebben opeenvolgende kabinetten zich jarenlang gesteld. In het regeerakkoord wordt hiermee gebroken. En dat is verrassend. Afgesproken is in het regeerakkoord dat er een wetsvoorstel zal worden voorbereid dat zal neerkomen op een verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten. Opgemerkt wordt door ons dat deze afspraken passen in een trend die internationaal al veel langer gaande is waarbij behoud van verschillende nationaliteiten de regel is. Daarentegen staat in het regeerakkoord wel weer opgenomen dat er gelijktijdig voor volgende generaties een verplicht keuzemoment komt dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.  

Voorts komen er op korte termijn twee aanscherpingen. De taaleis wordt aangescherpt van A2 niveau naar B1. Ook wordt het openbare-orde-criterium bij naturalisatieverzoeken aangescherpt van 4 naar 5 jaar.

Nieuws en events

Kennismigrant salaris norm 2019

4 december 2018 De salarisnorm voor kennismigranten voor 2019 zijn bekendgemaakt. Ook zijn de salarisnormen 2019 voor de Europese Blauwe Kaart ( EU Blue Card )...

Inspectie werkgevers met kennismigranten

28 november 2018 In 2017 heeft de Inspectie SZW gericht inspecties uitgevoerd bij werkgevers met kennismigranten in dienst. Doel was om na te gaan of er misbruik...

Nieuws en events