Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Verblijf van derdelanders op het Schengengebied zal electronisch worden geregistreerd.

26 oktober 2018 Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een Verordening aangenomen die ziet op de invoering van een inreis-uitreissysteem (EES) dat elektronisch de tijd en plaats van inreis en uitreis registreert van onderdanen van derde landen die voor een kort verblijf tot het grondgebied van de lidstaten zijn toegelaten, en dat tevens de duur van het toegestane verblijf van de derdelanden berekent (Verordening (EU) 2017/2226). Zowel visumplichtige derdelanders als visumvrijgestelde derdelanders zullen worden geregistreerd onder het EES.

Dit nieuwe inreis-uitreissysteem (EES) komt in de plaats van de verplichting van de lidstaten om paspoorten van onderdanen van derde landen af te stempelen. Het EES is van toepassing op onderdanen van derde landen die voor een kort verblijf tot het grondgebied van de lidstaten worden toegelaten. Het EES is ook van toepassing op onderdanen van derde landen aan wie de toegang tot het Schengengebied voor een kort verblijf is geweigerd.

Het EES zal automatisch meldingen aan de lidstaten genereren wanneer het toegestane verblijf van de derdelander is verstreken. Een automatische Schengenvisa calculator zal het maximale verblijf van  van 90 dagen binnen een periode van 180 dagen berekenen.

Het EES moet, in het bijzonder, bijdragen tot de identificatie van personen die niet of niet meer aan de voorwaarden inzake de duur van het toegestane verblijf op het grondgebied van de lidstaten voldoen.

Naar verwachting zal het EES eind 2020 of begin 2021 operationeel worden.

Nieuws en events

Meer kennismigratie in 2018: bijna 20.000 aanvragen

15 april 2019 In 2018 zijn 19.840 aanvragen voor hoogopgeleide migranten ingediend. Dit zijn kennismigranten , Europese blauwe kaart en intra corporate...

TBC-test: meer nationaliteiten vrijgesteld

11 april 2019 De lijst van nationaliteiten die zijn vrijgesteld van de verplichte tuberculose test (TBC) is uitgebreid. De belangrijkste wijziging is dat...

Nieuws en events