Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Vermogende vreemdeling: NVP stapt uit regeling

14 april 2020 De Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP) heeft aangegeven per 1 april 2020 niet langer te willen deelnemen aan de regeling voor een verblijfsvergunning voor vermogende vreemdelingen en buitenlandse investeerders.

Tot 1 april 2020 was het mogelijk voor vermogende vreemdelingen en buitenlandse investeerders om het minimumbedrag van € 1,25 miljoen te investeren in een fonds dat was aangesloten bij de NVP. Door deze investering ging het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) er van uit dat er sprake was van toegevoegde waarde voor Nederland.

Buitenlandse investeerders die alleen wensen te investeren en niet actief te ondernemen, zijn nu aangewezen op de Seed Capital regeling van het RVO. Door minimaal € 1,25 miljoen te investeren in een investeringsfonds dat valt onder de SEED Capital regeling is er volgens het RVO ook altijd sprake van toegevoegde waarde voor Nederland.

Nieuws en events

Update: verdere reisbeperkingen naar Nederland

21 januari 2021 De Nederlandse regering heeft met ingang van 23 januari 2021 meer reisbeperkingen ingesteld voor reizigers naar Nederland. Ook de volgende groep...

Boete Wet Inburgering: rechtbank oordeelt boete ten onrechte opgelegd

14 januari 2021 In deze zaak die is bepleit door Sander Groen heeft DUO (Dienst Uitvoeringsorganisatie) een boete opgelegd van € 1.250 omdat de vreemdeling...

Nieuws en events