Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Working Holiday Program: langer dan 12 weken werken voor dezelfde werkgever toegestaan

23 september 2019 Vreemdelingen met een verblijfsvergunning op grond van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme mogen vanaf 1 oktober 2019 weer langer dan 12 werken voor dezelfde werkgever werken zonder tewerkstellingsvergunning. Een jaar geleden, sinds 1 oktober 2018, was de beperking opgelegd dat onder ‘incidentele arbeid’ moest worden verstaan maximaal 12 weken voor dezelfde werkgever. Dat wordt nu weer losgelaten onder druk van Canada. Wel wordt opgemerkt door de minister dat er in ieder geval geen sprake is van incidentele arbeid als de vreemdeling een voltijd jaarcontract heeft met dezelfde werkgever. Korter dan één jaar, of deeltijd is wel toegestaan. Het hoofddoel moet nog steeds zijn culturele uitwisseling. En dat is er niet volgens de minister als het eigenlijk gaat om arbeid in loondienst, studie of gezinshereniging.

Nieuws en events

Solutions for cross-border workers after Brexit

15 oktober 2019 In essence, it is a rather generous regime. Less known is that there is also a separate arrangement for UK cross-border workers who are not...

Aziatische Koks: eerst 3 weken werven via werk.nl

2 oktober 2019 Een werkgever die een GVVA (tewerkstellingsvergunning) voor een Aziatische kok wil aanvragen, moet de vacature eerst melden bij Servicepunt...

Nieuws en events