Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Online meldplicht voor dienstverrichters per 1 maart 2020

Per 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland die in Nederland een dienst verrichten of werknemers detacheren dat voor aanvang melden via een online portaal.

Het bedrijf in Nederland dat de dienst ontvangt heeft de plicht de melding te controleren. Het bedrijf moet controleren of de melding is gedaan en of de melding tijdig is gedaan en de juiste informatie bevat.

Zowel de dienstenverrichter als de dienstenontvanger riskeren een boete van € 12.000 als de melding niet is gedaan of fouten bevat.

De notificatie- en verificatieplicht is van toepassing op alle werknemers, dus ook de werknemers uit de Europese Unie.

Vanaf 1 februari 2020 is het mogelijk via de online portaal meldingen in te dienen voor werkzaamheden die starten op of na 1 maart 2020.

Indien u meer informatie wenst, aarzelt u dan niet contact op te nemen met Inge Eggen- te Pas