Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

mr dr Pieter Krop
Partner
mr dr Pieter Krop, partner

Pieter Krop is gespecialiseerd in handhaving en Europees arbeidsmigratierecht. Pieter procedeert veelvuldig tegen het ministerie van Sociale Zaken, dat Wav-boetes heeft opgelegd aan ondernemingen.

Cliënten zijn onder andere ondernemingen actief in de bouw, MKB, uitzendbureaus, horeca en particulieren. Voorts adviseert hij ondernemingen en werknemers over grensoverschrijdende arbeid, en alle andere aspecten van arbeidsmigratie.

Pieter wordt elk jaar opgenomen in de Who's Who Legal van Corporate Immigration Lawyers. The Who's Who Legal heeft cliënten van Pieter benaderd en zij merken het volgende over hem op: “His knowledge is very complete and up-to-date.” “We were very impressed by his flexibility and willingness to help investigate all possible options." "Pieter is quick to respond to questions and thorough with his answers and explanations". Lees hier zijn biografie in de Who's Who Legal.

Pieter is in 2014 aan de UvA gepromoveerd op de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. (‘De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling’). Hij schrijft regelmatig annotaties voor Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en doceert over arbeidsmigratie bij het Eggens Instituut. Daarnaast verzorgt hij voor de bundel Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen het commentaar op de Werkgeverssanctierichtlijn. Ook verzorgt hij voor SDU Commentaar het commentaar op de EU Blue Card richtlijn.

Publicaties

in: JV 2022, 178

in: JV 2020, 109

in: JV 2020, 102

in: JV 2020, 96

P.J. Krop en H. Verbaten in: JNVR 2019, 3

in: JV 2019, 185

in: JV2019, 13

in: JV 2018, 114.

in: JV 2018, 74.

in: Bouwrecht, nr. 1, 2018.
Cumulatie van strafsancties, verblijfsrechtelijke en nationaliteitssancties in Nederland’, in: Rozie, J., Rutten, S. & Van Oevelen, A. (eds), Samenloop van strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuurlijke sancties, Intersentia, Antwerpen – Cambridge, 2017.

in: JV 2017, 196.

in: JV 2016, 270.
Bijdrage aan: Zwaan, Terlouw, Strik, Oosterom-Staples, de Lange, Krop, de Hart, Grütters, Fernhout, Het Nederlands migratierecht, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2016.

in: JV 2016, 173.

in: A&MR 2016, nr. 4.

in: JV 2015, 61.

in: JV 2015, 102.

in: Tijdschrift voor ArbeidsRecht, 2014, nr 12.
Bijdrage aan: M. Mazzeschi, Mobility of non-EU workers within EU. Implementing Vander Elst, LexisNexis, 2014.

in RV: 2013, nr. 50.

(proefschrift), Boom Juridische Uitgevers, 2014.
Richtlijn 2009/52/EG (Werkgeverssanctierichtlijn)”, in: E.J.A. Franssen & H.W. Groeneweg (Eds.), Wet arbeid vreemdelingen, Sdu Commentaar, p. 379-441, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2013.
"Crimmigraton and Punishing the Poor in the Context of Employer Sanctions”, 1st Crimmigration Control Conference, Coimbra, Portugal, 2012.

in: RV 2012, nr. 45.

in: RV 2010, nr. 47.

in: JV 2011, 401.

in: NJB, 2010, nr. 23.

in: SEW  2010, nr. 182.

in: JV 2010, 248.

in: Migrantenrecht, 2009, nr. 9.

In het nieuws

Arbeidsinspectie: werkgevers nemen boetes op de koop toe bij inzet derdelanders (betaalmuur)

IND maakte zich schuldig aan etnisch profileren.

Het ontwarren van de kluwen die Brexit heet

Het Gouden Paspoort. Handel in Nederlandse Visa (betaalmuur)

Arbeidsinspectie gaf werkgevers jarenlang onterechte en te hoge boetes.

Asscher moet beleid vreemdelingenboetes herzien.

Hoge boete inhuren illegale Oekraïnse schilder.

Registratie Nederlandse orde van advocaten

Pieter Krop heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie is Pieter Krop verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.