Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Ouders met een verblijfsvergunning bij hun minderjarig Nederlands kind komen in aanmerking voor permanent verblijfsrecht

Anders dan de hoogste Nederlandse bestuursrechter (Raad van State) eerder oordeelde, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in deze recente uitspraak bevestigd dat de verblijfsvergunning voor verblijf bij minderjarig kind een niet-tijdelijk verblijfsrecht is.

Voor ouders van een zogenaamde Chavez-Vilchez verblijfsvergunning (verblijf bij Nederlands minderjarig kind) was het niet mogelijk om na 5 jaar verblijf in Nederland een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen of om te naturaliseren tot Nederlander.

Dit kwam omdat deze verblijfsvergunning volgens de Raad van State en de Immigratie- en Naturalisatiedienst gezien moest worden als een tijdelijk verblijfsrecht. Het recht op verblijf zou namelijk stoppen als het kind 18 jaar wordt of wanneer het kind niet meer afhankelijk is van de zorg van de ouder. Houders van deze vergunning zouden dus eerst hun verblijfsvergunning moeten wijzigen naar een niet-tijdelijk verblijfsdoel om voor permanent verblijf in aanmerking te komen.

Dat is met deze nieuwe uitspraak van het Hof van Justitie niet meer nodig. Volgens het Hof heeft Nederland het verblijfsrecht ten onrechte als tijdelijk aangemerkt. Alhoewel het Hof oordeelt dat afhankelijkheidsverhouding tussen ouder en kind in de regel met het verstrijken van de tijd verdwijnt, is zij in beginsel niet van korte duur. De afhankelijkheidsverhouding waarop het verblijfsrecht is gebaseerd kan zich namelijk over een aanzienlijke periode uitstrekken en duurt in principe tot dat het kind meerderjarig is, of zelfs langer wanneer sprake is van omstandigheden die dit rechtvaardigen.

Bent u in het bezit van een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw minderjarig kind en woont u inmiddels vijf jaar in Nederland? U kunt met ons contact opnemen om te checken of u aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voldoet of voor naturalisatie in aanmerking komt.