Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

EU onderdanen en hun familieleden

Alle EU burgers en hun naaste familieleden hebben recht op verblijf in Nederland op grond van het EU-recht. Dit verblijfsrecht bestaat, onafhankelijk van de afgifte van een verblijfsvergunning.

EU burgers of “Unieburgers” zijn onderdanen van andere EU landen dan Nederland. Ook Nederlanders die in een ander EU land woonachtig zijn geweest vallen hieronder.

Deze groep heeft een rechtstreeks verblijfsrecht in Nederland als:

  • Zij zijn aan te merken als werknemer, werkzoekende of zelfstandige.
  • Zij beschikken over voldoende middelen van bestaan en een ziektekostenverzekering.

De laatste categorie wordt de economisch niet-actieven genoemd.

Derdelanders

Vooral voor familieleden van Unieburgers die zelf niet de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie - zogeheten derdelanders - is het EU-recht en de daaraan verbonden verblijfsrechten belangrijk. Zij hebben namelijk dezelfde rechten als EU burgers en worden ook verblijfsrechtelijk hetzelfde behandeld.

Ook ongehuwde partners van EU burgers worden onder bepaalde voorwaarden hetzelfde behandeld als Unieburgers.

Inreisvisum in plaats van MVV

Deze derdelanders hoeven dus niet in het bezit te zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) om Nederland in te reizen. Zij kunnen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland een EU inreisvisum ("EU faciliterend visum") aanvragen. Dit inreisvisum behoort snel, binnen maximaal 15 werkdagen, en kosteloos te worden afgegeven. Uiteraard hoeven deze derdelander familieleden evenmin een inburgeringsexamen af te leggen.

Duurzaam verblijf

Na een verblijf van 5 jaar in Nederland komen de Unieburger en zijn familieleden in aanmerking voor duurzaam verblijf. Dit is de sterkste verblijfstatus in Nederland.

De status van duurzaam verblijf gaat pas verloren na een afwezigheid uit Nederland van 2 achtereenvolgende jaren. Elke fysieke aanwezigheid van enkele dagen in Nederland is voldoende om de periode van 2 achtereenvolgende jaren te 'stoppen'. Er gaat dan weer een nieuwe termijn van 2 jaren lopen.

Aanvraag toetsing aan het EU-recht door een familielid van de burger van de Unie

Een aanvraag voor EU toetsing is: een aanvraag voor een verblijfsvergunning van een derdelander voor verblijf bij een EU burger. Die EU burger kan niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Een Nederlander kan alleen een beroep doen op het Europees migratierecht, als deze Nederlander minimaal 3 maanden in een andere Europese lidstaat dan Nederland heeft gewoond.

Als aan de overige voorwaarden wordt voldaan, kan een aanvraag ingediend worden voor de volgende familieleden:

  • Echtgenoot of geregistreerd partner van 18 jaar of ouder
  • Ongehuwde partner van 18 jaar of ouder
  • (Klein)kind onder de 21 jaar (of onder 18 jaar indien het een (klein)kind betreft van de ongehuwde partner van de EU-burger)
  • (Klein)kind of (groot)ouder, alleen wanneer deze financieel afhankelijk is van de EU burger
  • Een ander familielid, bijvoorbeeld een oom, tante, nicht of neef. Één van de volgende situaties moet zich dan voordoen: (1) Het familielid is financieel afhankelijk van de EU-burger. (2) Het familielid heeft al samengewoond met de EU burger in het land van herkomst. (3) Het familielid heeft zorg nodig van de EU burger vanwege ernstige gezondheidsproblemen.

Let op: om een aanvraag EU toetsing in te dienen, moet de derdelander in Nederland zijn. Dit betekent dat de aanvrager eerst naar Nederland moet reizen. Als deze person nog buiten de EU verblijft, zal er een EU inreisvisum genoemd, moeten worden aangevraagd bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst, of verblijf.

Meer weten?

Meer weten over EU onderdanen en hun verblijfsrecht in Nederland? Neem contact op met een van onze immigratiespecialisten.

Meer informatie over dit onderwerp?

Esther kan u adviseren.

Testimonials
Be in Good Company. Onze cliënten waarderen onze uitstekende en cliëntgerichte dienstverlening.
10
Navigating the complexities of immigration law can be overwhelming, but Jelle made the process seamless. From our first consultation, it was clear Jelle possesses exceptional knowledge and expertise. He thoroughly understood our situation,...
10
Masha
12 juli 2024
As soon as my legal matters were in the hands of Pieter Krop I felt confident and assured that everything was going to work out for the best. Pieter is clearly a specialist his subject matter and consistently proved that throughout the process...
10
James Langley
11 juli 2024
We originally obtained the services of Mr. Sander Groen from Kroes Advocaten in 2020 to apply for my European Blue Card for me and my family. Mr. Sander Groen is very systematic in following the procedures and is very friendly. Our...
10
Rajagopal
10 juli 2024
I worked with Inge te Pas and Dilara who were responsive and professional from the first consult to the end process of swearing-in and passport application. As a lawyer myself, I appreciate the follow up and thoughtful suggestions made by Inge...
10
Brett
8 juli 2024
I am so grateful that Dilara took over my case, as I had a tough situation with my residence permit. Dilara made a step-by-step plan and explained everything I needed to know regarding the application process. Her professionalism and attention...
10
Viktoriia Belskaia
8 juli 2024
I got in contact with mr drs Sheryl Goldberg regarding to my complex residence issue. She was the whole time very responsive, even during her holiday time. I am high grateful. During our meetings, she always heard me through carefully and gave...
10
Liang
6 juli 2024
I had the pleasure for cooperating with Sander Groen more over 8 years, and I deeply appreciate his professional and invaluable assistance throughout. I highly recommend Sander Groen for all immigration cases
10
Summer
5 juli 2024
Inge was so incredibly helpful in my goal of attaining Dutch citizenship. She was kind, informative, and easy to communicate with. I wouldn’t hesitate recommending Inge te Pas with any issues regarding Dutch citizenship.
10
Jordan
2 juli 2024
Wij zijn overgestapt naar Kroes Advocaten om bijgestaan te kunnen worden door Anique van den Broek. Haar kennis op het gebied van TEV (voormalig MVV) is subliem. Dossiervorming en punctualiteit is uitmuntend. De aanvraag is tot in het kleinste...
10
Benjamin
1 juli 2024
Heeft u verblijf bij een EU onderdaan?

Wij gaan veilig met uw gegevens om.

Heeft u verblijf bij een EU onderdaan?

Liever telefonisch antwoord?

Contactformulier openen Contactformulier