Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Gezinshereniging

Gezinsleden van vreemdelingen die reeds in Nederland een verblijfsvergunning bezitten, of die tezamen met de hoofdpersoon Nederland inreizen, kunnen een aanvraag tot gezinshereniging indienen.

De hoofdpersoon in Nederland dient een bruto salaris van minimaal € 1.934,40 per maand te verdienen (exclusief 8% vakantietoeslag). Daarnaast dient zijn arbeidsovereenkomst op het moment dat het familielid de MVV of verblijfsvergunning aanvraagt nog minimaal 1 jaar door te lopen.

Er is recente jurisprudentie van het hoogste rechtscollege (Raad van State) waaruit volgt dat de IND niet in alle gevallen de referent strikt kan houden aan dit inkomensvereiste. Wij kunnen beoordelen of dit op u van toepassing is.

Huwelijksakte of ongehuwdakte

Belangrijk bij gezinshereniging is de huwelijksakte (of de ongehuwdakte in geval u nog niet bent gehuwd).

De ongehuwdakte van de partner in het buitenland mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Voor de huwelijksakte geldt deze voorwaarde niet.

Zowel de huwelijksakte als de ongehuwdakte moet voorzien zijn van legalisatiestempels of een Apostillestempel. Een Apostillestempel is voldoende als het land is aangesloten bij het Apostilleverdrag.

Basisexamen Inburgering in het Buitenland

Voordat een MVV voor gezinshereniging kan worden aangevraagd, dient het Basisexamen Inburgering in het Buitenland te zijn behaald.

Vreemdelingen die afkomstig zijn uit een niet MVV-plichtig land hoeven dit examen niet af te leggen. Het betreft Amerika, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Verder zijn alle EU-landen uitgezonderd, alsmede Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Familieleden van vreemdelingen die naar Nederland komen voor arbeid in loondienst of voor verblijf als kennismigrant, zijn vrijgesteld van dit inburgeringsexamen in het buitenland, ongeacht hun nationaliteit.

Het Basisexamen Inburgering in het Buitenland toetst of de vreemdeling over een basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving beschikt. Het examen kost € 150 en dient te worden afgelegd op de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst.

Is uw relatie of huwelijk beëindigd?

Ook bij beëindiging van uw relatie of huwelijk zijn er mogelijkheden om uw verblijf in Nederland voort te zetten.

Klik hier voor een bespreking van de verschillende situaties en mogelijkheden.

De IND deelt een boete uit van € 1.500 aan de referent indien niet aan de IND wordt gemeld dat het huwelijk of de relatie voorbij is. De boete is € 750 als u dit wel meldt aan de IND, maar niet binnen 4 weken, nadat de relatie of het huwelijk over is.

Lees meer hierover van onze advocaten:

Verblijfsvergunning bij Nederlands minderjarig kind

Heeft u een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit en verricht u zorg- en/of opvoedingstaken? Dan komt u in aanmerking voor een verblijfsvergunning bij uw Nederlandse kind.

Er gelden in dat geval geen inkomenscriteria. U hoeft ook niet te beschikken over een MVV en u hoeft geen inburgeringsexamen buitenland te behalen. Het is daarnaast niet vereist dat u nog een relatie met de andere ouder van uw Nederlandse kind heeft. Indien u nog in het buitenland verblijft en visumplichtig bent, kunt u bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van verblijf een faciliterend inreisvisum aanvragen. Bij deze aanvraag dient u de band met uw Nederlandse kind te onderbouwen.

Wij adviseren u graag over de hier genoemde onderwerpen. 

Meer informatie over dit onderwerp?

Inge kan u adviseren

Testimonials
Be in Good Company. Onze cliënten waarderen onze uitstekende en cliëntgerichte dienstverlening.
We willen Sander van Kroes Advocaten heel erg bedanken (en aanbevelen) voor zijn hulp bij het verlengen van onze verblijfsvergunning in Nederland. Door onvoorziene omstandigheden was onze verlenging niet zo eenvoudig als we hadden gehoopt, maar…
10
Leonard & Luria
25 januari 2023
Kroes Advocaten are the real deal! I thought my situation was a lost cause, but Inge put me at ease from day one. Her expertise and attention to detail made the process as smooth as possible. I can't thank Inge enough for all her hard work and…
10
Anastasia Shcherbakova
25 januari 2023
I applied for the Dutch/American visa and worked with Sheryl. She is the absolute best and I truly could not have gone through the process without her. The process seems straightforward but it's not and having a resource there to help guide me…
10
Kate
23 januari 2023
Wij zijn super geholpen met onze zaak.Inge is een relaxte advocate en het contact en communicatie naar ons toe was duidelijk , vriendelijk en geduldig met alle vragen die we stelden. Het was een spannende tijd maar Inge stelde ons altijd op het…
10
Marie Louise Pluymaeckers
23 januari 2023
I had worked with Kroes Advocaten around 10 years ago, on behalf of a company that I was representing; I once again requested their services in 2022 and this time on a personal capacity. As expected, Kroes Advocaten continues to be the "best…
10
Anurag
22 januari 2023
I had the pleasure of working with Esther Wolthuis and would definitely recommend her. I worked with her regarding the application for an EU permit, while being on HMS. Esther was very knowledgeable about the whole process and was always…
10
Hani
22 januari 2023
I am more than pleased and happy with Korea Advocaten! I have spoke with few other companies before I found them and from a very beginning they were outstanding in any way. I worked with Dilara and she was the most pleasant, professional and…
10
Dmitry S
20 januari 2023
Edward was very helpful with my Highly Skilled Immigrant Sponsorship application for the work and residence permit, and also with its renewal. Although the process took long, whenever I followed up with Edward he explained where we are in the…
10
Irina
20 januari 2023
De ervaring van mijn vriendin (voor wie de aanvraag was) en mijzelf met de heer Van Kempen is zeer plezierig. Erg behulpzaam op een ontspannen en duidelijke manier. Dat geeft een goed en vertrouwt gevoel. En het ontspant zelfs, ondanks de…
10
Laurens Eijgelaar
20 januari 2023
Heb jij een vraag over gezinshereniging?

Wij gaan veilig met uw gegevens om.

Heb jij een vraag over gezinshereniging?

Liever telefonisch antwoord?

Contactformulier openen Contactformulier