Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Naturalisatie tot Nederlander vanuit het buitenland voor echtgenoten van Nederlanders

Echtgenoten of geregistreerde partners van Nederlanders hoeven niet in Nederland te wonen om de Nederlandse nationaliteit te kunnen krijgen. Zij kunnen onder voorwaarden de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door een aanvraag te doen op de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar zij wonen. Hieronder wordt uitgelegd onder welke voorwaarden dat kan.

Drie jaar huwelijk en drie jaar samenwonen met een Nederlander

Naturalisatie vanuit het buitenland is mogelijk als de aanvrager voorafgaand aan de aanvraag drie jaar onafgebroken getrouwd is én drie jaar onafgebroken samenwoont met een Nederlander. Voor geregistreerde partners van Nederlanders geldt deze mogelijkheid ook.

Ongehuwde partners van Nederlanders

Voor ongehuwde partners van Nederlanders is het niet mogelijk vanuit het buitenland te naturaliseren tot Nederlander. Zij kunnen alleen in het Koninkrijk der Nederlanden (daarmee wordt bedoeld het Europese gedeelte van Nederland) na drie jaar ongehuwd samenwonen in aanmerking komen voor het Nederlanderschap.

Het is wel zo dat een periode van ongetrouwd samenwonen binnen het Koninkrijk, onmiddellijk voorafgaand aan het huwelijk, mag worden meegerekend bij het optellen naar drie jaar. Dus stel dat de aanvrager  eerst in Nederland ongehuwd samenwoont, dan trouwt en vervolgens naar het buitenland verhuist, dan kan de periode van ongehuwd samenwonen worden meegeteld.

Drie jaar samenwonen

Drie jaar samenwonen wordt aangetoond door registratie in de bevolkingsadministratie van het land van samenwoning. Indien het land geen bevolkingsadministratie heeft, dan kan het samenwonen met andere bewijsstukken worden aangetoond. Onze advocaten adviseren u graag over welke bewijsstukken in dat geval voldoende zouden kunnen zijn.

Nederlanderschap van echtgenoot

Ook is niet vereist  dat de echtgenoot of geregistreerde partner al drie jaar Nederlander moet zijn. Het is voldoende dat op het moment van de indiening van het verzoek de echtgenoot of geregistreerde partner in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit.

Woonplaats van aanvrager mag niet zijn land van nationaliteit

Het is alleen mogelijk om vanuit het buitenland te naturaliseren als de aanvrager niet woont in het land waarvan hij de nationaliteit heeft.

Inburgeringseis

Ook voor naturalisatie in het buitenland geldt een inburgeringseis. Dit betekent dat voordat het verzoek kan worden ingediend het inburgeringsexamen moet zijn behaald.

Fictieve toets

Bij indiening van een naturalisatieverzoek tot Nederlander in het buitenland wordt beoordeeld of de aanvrager in aanmerking zou kunnen komen voor een verblijfsrecht met een niet-tijdelijk doel in Nederland. Dit heet de zogenoemde “fictietoets”.

Voor echtgenoten of geregistreerde partners van Nederlanders betekent dit dat zal worden beoordeeld of de Nederlandse echtgenoot of geregistreerd partner over voldoende middelen van bestaan beschikt. Dit betekent dat in beginsel sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst dat op het moment van indiening van de aanvraag nog minimaal een jaar geldig is, maar daar bestaan talloze uitzonderingen op. Onze advocaten adviseren u graag wat de mogelijkheden voor u zijn.

Overige voorwaarden

De aanvrager van het Nederlanderschap moet voldoen aan alle voorwaarden voor verlening van het Nederlanderschap op het moment van indiening van het verzoek tot dat de beslissing is genomen. Dus niet alleen op het moment van de aanvraag.

Bij de aanvraagmoet worden aangegeven dat de aanvrager  bereid is  een verklaring van verbondenheid af te leggen. Nadat het Nederlanderschap is verleend moet  in een ceremonie deze verklaring van verbondenheid worden afgelegd.

Tot slot mag de aanvrager geen gevaar voor de openbare orde vormen. Dit betekent dat in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag er geen misdrijf mag zijn gepleegd .Ook mogen er op het moment van de aanvraag geen serieuze verdenkingen bestaan dat een misdrijf is gepleegd waarop nog een sanctie kan volgen.

Dubbele nationaliteit

Echtgenoten en geregistreerde partners van Nederlanders hoeven bij het verkrijgen van het Nederlanderschap geen afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit.

Heeft u advies nodig?

Inge kan u adviseren over de juiste stappen.