Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Pieter Krop behaalt principiële Wav-boete uitspraak

Pieter Krop heeft in een Wet arbeid vreemdelingen boete zaak (Wav-boete) een belangrijke en principiële uitspraak voor zijn cliënten behaald. De rechtbank Noord-Holland heeft in haar uitspraak van 4 december 2014 namelijk geoordeeld dat de verhoging van de Wav- boete van € 8.000 naar 12.000 euro per 1 januari 2013 niet zonder meer evenredig is. Volgens het ministerie van SZW is de verhoging van 50% slechts een inflatiecorrectie. In zijn proefschrift beschreef Pieter Krop al dat de verhoging echter niet zonder meer evenredig is. De rechtbank Noord-Holland is het hier mee eens en hanteerde in deze Wav- boetezaak de oude boetebedragen, in plaats van de nieuwe. Dit resulteerde in een matiging van de boete met 33%. Deze uitspraak kan door zijn algemeenheid ook gevolgen hebben voor de opgelegde boetes in andere zaken.

De uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl en te vinden onder nummer ECLI:NL:RBNHO:2014:11002. Zie ook het artikel over deze uitspraak in het Noord-Hollands dagblad van 10 december 2014.