Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Pieter Krop behaalt principiële Wav-boete uitspraak

Pieter Krop heeft in een Wet arbeid vreemdelingen boete zaak (Wav-boete) een belangrijke en principiële uitspraak voor zijn cliënten behaald. De rechtbank Noord-Holland heeft in haar uitspraak van 4 december 2014 namelijk geoordeeld dat de verhoging van de Wav- boete van € 8.000 naar 12.000 euro per 1 januari 2013 niet zonder meer evenredig is. Volgens het ministerie van SZW is de verhoging van 50% slechts een inflatiecorrectie. In zijn proefschrift beschreef Pieter Krop al dat de verhoging echter niet zonder meer evenredig is. De rechtbank Noord-Holland is het hier mee eens en hanteerde in deze Wav- boetezaak de oude boetebedragen, in plaats van de nieuwe. Dit resulteerde in een matiging van de boete met 33%. Deze uitspraak kan door zijn algemeenheid ook gevolgen hebben voor de opgelegde boetes in andere zaken.

De uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl en te vinden onder nummer ECLI:NL:RBNHO:2014:11002. Zie ook het artikel over deze uitspraak in het Noord-Hollands dagblad van 10 december 2014.