Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Pieter Krop in het Financieele Dagblad over boetes Wet arbeid vreemdelingen

Het Financieele Dagblad (FD) heeft maandag 19 oktober 2020 een groot artikel gepubliceerd over het opleggen van boetes aan werkgevers vanwege vermeende illegale tewerkstelling van vreemdelingen. Bijvoorbeeld arbeid door vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning. De conclusie van het FD was dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vaak ten onrechte hoge boetes oplegt. Deze boetes worden in bezwaar of in (hoger) beroep vaak door de rechter vernietigd, of aanzienlijk verlaagd. Pieter Krop, specialist in Wet arbeid vreemdelingen boetezaken, is door het FD in dit artikel geïnterviewd over zijn ervaring inzake het procederen tegen het ministerie van SZW in Wav-boete zaken. Klik hier voor het artikel van het FD (betaalmuur).