Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Pieter Krop in NRC over hogere boetes voor werkgevers bij overtreding Wet arbeid vreemdelingen

De Nederlandse Arbeidsinspectie pleit voor hogere boetes voor werkgevers die de Wet arbeid vreemdelingen overtreden. Nu is deze boete € 4000 bij een overtreding waarbij sprake is van ‘normale’ verwijtbaarheid door de werkgever en € 8000 bij opzet en grove schuld. Volgens de Arbeidsinspectie zijn deze boetes niet afschrikwekkend genoeg.

De NRC heeft op 30 april 2024 een artikel hieraan gewijd. Pieter Krop is door de NRC gevraagd naar zijn mening over dit voorstel.

Pieter brengt er tegenin dat er juist goed gekeken moet worden naar de evenredigheid bij het opleggen van een boete. Er moet volgens hem meer onderscheid worden gemaakt naar het soort overtreding dat de werkgever maakt. Pieter: “Er is een verschil tussen werkgevers die het zien als een goede trade-off en goedwillende kleine bedrijven die een foutje hebben gemaakt”. En dat verschil moet volgens Pieter duidelijk terug gaan komen in de nieuwe Wav boetebeleidsregels.

Lees het hele artikel ‘Arbeidsinspectie: werkgevers nemen boetes op de koop toe bij inzet derdelanders, in de NRC (betaalmuur).