Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Publicaties

Inge en Irene hebben alle voornaamste wijzingen van de afgelopen twee jaar in dit artikel beschreven.

01

Publicaties

Wat is er gewijzigd op het gebied van het arbeidsmigratierecht?

In dit artikel zet Esther de belangrijkste verschillen op een rij. Voor werkgevers en werknemers moet de Europese Blauwe Kaart aantrekkelijker worden. Is dat ook zo?

02

EU Blue Card

De nieuwe Europese Blauwe Kaart: wat gaat er veranderen?

Jelle Kroes bespreekt in dit artikel vanuit een immigratierechtelijk perspectief het Terugtrekkingsakkoord (TA) en de Handels en Samenwerkingsovereenkomst (TCA).

03

Publicaties

Wat betekent de Brexit voor het recht om te werken en wonen voor Britten in Nederland?

In dit artikel gaat Esther verder in op de mogelijkheid van broers en zussen om een verblijfsvergunning bij hun Nederlandse halfbroer of halfzus te krijgen.

04

Publicaties

Hebben broers en zussen ook recht op een Chavez-verblijfsvergunning?

De IND legt een boete op omdat niet tijdig bij de IND is gemeld dat de relatie is verbroken. De IND vindt dat de informatieplicht is geschonden. De boete wordt opgelegd aan de partner van de vreemdeling.

05

Publicaties

De IND legt een boete op aan de partner van de vreemdeling omdat de IND niet is geïnformeerd dat de relatie voorbij is.

Wordt een verblijfsvergunning ingetrokken indien een beroep wordt gedaan op de NOW, Tozo, of TOGS regeling? Deze vraag komt op, omdat een uitgangspunt van het verblijfsrecht is dat juist geen beroep wordt gedaan op de publieke middelen. En dat zijn deze Corona steunmaatregelen wel.

06

Publicaties

Kan de verblijfsvergunning worden ingetrokken als een beroep wordt gedaan op de Corona steunmaatregelen?

De IND trekt de verblijfsvergunning in van een man die op zijn vierde naar Nederland is gekomen, en meer dan 50 jaar rechtmatig verblijf in Nederland heeft gehad. Hans bespreekt deze casus aan de hand van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en Europees Hof van de Rechten van de Mens.

07

Publicaties

Intrekking van een verblijfsvergunning na 50 jaar rechtmatig verblijf in Nederland. Kan dat?

Een cruiseschip ligt in een droogdok zodat er onderhoudswerkzaamheden kunnen worden verricht. Deze werkzaamheden worden verricht door vreemdelingen. Een tewerkstellingsvergunning is vereist volgens met ministerie van SZW.

08

Publicaties

Werkzaamheden aan een cruiseschip door vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning. Een boete van € 992.000 wordt opgelegd.