Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Publicaties

In dit artikel gaan Edward van Kempen en Lita Mannoe in op de verschillende salarisbegrippen in de kennismigrantenregeling en de 30%-regeling. Ook wordt ingegaan op de verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

01
Salarisbegrippen in de kennismigrantenregeling

In dit artikel bespreekt Sander Groen de voorwaarden van het tewerkstellen van profvoetballers van buiten de EU/EER  en Zwitserland.

02

Tewerkstellingsvergunning

Profvoetballers van buiten de EU/EER en de eis van een tewerkstellingsvergunning

Een bedrijf dat uit onwetendheid met de Wav een vreemdeling zonder vergunning één dag heeft laten werken kreeg een boete van €8.000. Een malafide werkgever die willens en weten jarenlang een vreemdeling heeft uitgebuit en zonder vergunning heeft laten werken in strijd met de Wav, kreeg ook een boete van € 8.000. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vond dit boetebeleid redelijk. Tot 13 juli 2022.

03

Wet arbeid vreemdelingen

SZW moet bij Wav-boetes onderscheid maken naar opzet, grove schuld, normale verwijtbaarheid en verminderde verwijtbaarheid

En wat moet de werkgever weten, en regelen zodat de Oekraïense werknemer mag werken zonder tewerkstellingsvergunning? Mogen Oekraïners ook werken als stagiair? En mogen zij vrijwilligerswerk verrichten? Esther Wolthuis heeft een overzichtsartikel geschreven over de situatie van Oekraïners in Nederland. Hierin kunt u alles nalezen.

04

Tewerkstellingsvergunning

Mogen Oekraïners werken zonder tewerkstellingsvergunning? Wat moet een werkgever weten? En regelen?

In dit artikel zet Esther de belangrijkste verschillen op een rij. Voor werkgevers en werknemers moet de Europese Blauwe Kaart aantrekkelijker worden. Is dat ook zo?

05

EU Blue Card

De nieuwe Europese Blauwe Kaart: wat gaat er veranderen?

Inge en Irene hebben alle voornaamste wijzingen van de afgelopen twee jaar in dit artikel beschreven.

06

Publicaties

Wat is er gewijzigd op het gebied van het arbeidsmigratierecht?

Jelle Kroes bespreekt in dit artikel vanuit een immigratierechtelijk perspectief het Terugtrekkingsakkoord (TA) en de Handels en Samenwerkingsovereenkomst (TCA).

07

Publicaties

Wat betekent de Brexit voor het recht om te werken en wonen voor Britten in Nederland?

In dit artikel gaat Esther verder in op de mogelijkheid van broers en zussen om een verblijfsvergunning bij hun Nederlandse halfbroer of halfzus te krijgen.

08

Publicaties

Hebben broers en zussen ook recht op een Chavez-verblijfsvergunning?