Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

De kennismigrantenregeling:  de zoekjaar verblijfsvergunning, de zoekperiode en de intra company overplaatsing.

Wat betekent de versoepeling van de voorwaarden om in aanmerking te komen van een zoekjaar verblijfsvergunning? Een kennismigrant heeft na beëindiging of opzeggen van het dienstverband recht op een zoekperiode van 3 maanden. Maar weer niet altijd. En welke voorwaarden gelden als een ICT-verblijfsvergunning wordt omgezet naar een kennismigranten verblijfsvergunning?

Sarah bespreekt deze onderwerpen in dit artikel.