Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Minderjarige kinderen van echtgenotes van Turkse werknemers en het recht op gezinshereniging.

Kan de IND de eis kan tegenwerpen aan echtgenotes van Turkse werknemers dat zij pas na één jaar van hun verblijf in Nederland een aanvraag tot gezinshereniging voor hun minderjarige kind kunnen indienen? Esther gaat nader in op deze vraag aan de hand van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het Hof van Justitie EU. Het antwoord op deze vraag is genuanceerd. Hierbij speelt het Associatiebesluit 1/80 en het Handvest van de grondrechten van de EU en de belangen van het kind. Klik hier voor het artikel.