Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Hebben broers en zussen ook recht op een Chavez-verblijfsvergunning?

In dit artikel gaat Esther verder in op de mogelijkheid van broers en zussen om een verblijfsvergunning bij hun Nederlandse halfbroer of halfzus te krijgen. In de jurisprudentie is tot op heden aangenomen dat deze familierechtelijke relatie niet tot enig verblijfsrecht kan leiden. Tot het arrest van het Hof van Justitie van de EU. In dit arrest geeft het Hof te kennen dat óók in deze situatie verblijfsrecht kan ontstaan.

In dit artikel gaat Esther Wolthuis nader in op de jurisprudentie. Het artikel zal op 9 mei 2022 op deze website worden gepubliceerd. Het artikel is geplaatst in A&MR 2021, nr. 9.