Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Raad van State: geen Wav-boete voor v.o.f. vanwege illegale arbeid door de vennoot

Een vennootschap onder firma kan niet als werkgever van een illegale vreemdeling worden beschouwd, in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), als die vreemdeling één van de vennoten is van die v.o.f. De Raad van State heeft aldus geoordeeld in haar uitspraak van 28 juli 2010 (nr. 200909834/1). De Raad van State komt tot dit oordeel omdat de werkzaamheden, die de illegale vreemdeling als vennoot heeft verricht, niet zijn aan te merken als werkzaamheden die voor ‘een ander’ zijn verricht. De Arbeidsinspectie kon in dit geval dan ook geen Wav-boete opleggen aan de v.o.f. voor overtreding van de Wav.