Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Raad van State oordeelt dat Nederlanderschap kan worden herbeoordeeld

Belangrijke uitspraak voor oud-Nederlanders: Raad van State oordeelt dat Nederlanderschap kan worden herbeoordeeld en eventueel herkregen na automatisch verlies.

De Raad van State heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan voor oud- Nederlanders die hun Nederlandse nationaliteit automatisch zijn verloren. Tot nu toe konden oud-Nederlanders hun Nederlandse nationaliteit niet herkrijgen na automatisch verlies, ook niet indien dit automatisch verlies onevenredig was. Vandaag heeft de Raad van State geoordeeld dat indien de bevoegde autoriteiten tot de conclusie komen dat het Nederlanderschap automatisch is verloren, zij moeten beoordelen of dit verlies mogelijk onevenredig is. Voor een succesvol beroep op het evenredigheidsbeginsel is vereist dat de betrokkene gevolgen ondervindt die in de sfeer van het Unierecht liggen, zoals het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven en de mogelijkheid beroepsactiviteiten te verrichten. Van belang is ook dat de situatie zal worden beoordeeld zoals deze was op het moment van verlies van het Nederlanderschap. Gevolgen die op het moment van verlies niet redelijkerwijs voorzienbaar waren, worden niet betrokken bij de beoordeling.

Op dit moment kan voor dit verzoek een rechtstreeks beroep worden gedaan op artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Uit de uitspraak blijkt dat er binnenkort een wetsvoorstel zal komen om de uitspraak te implementeren in de Rijkswet op het Nederlanderschap. Voor meer informatie over naturalisatie klik hier.

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Inge Eggen – te Pas (eggen-tepas@kroesadvocaten.nl) of Hans van Oort (vanoort@kroesadvocaten.nl).