Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Raad van State: Wav-boete uitspraak

De Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 1 september 2010 (nr. 2010003844/1) dat de omstandigheid dat de bouw een uniek project betrof, namelijk het eerste zelfvoorzienende, duurzame, theehuis in de Benelux, waarvoor bijzondere expertise nodig was, niet maakt dat de Wav-boete die is opgelegd vanwege de illegale tewerkstelling van drie Amerikanen, moet worden gematigd. De rechtbank had deze bijzondere omstandigheden juist van belang geacht en geoordeeld dat de opgelegde boete met 50 procent moest worden gehalveerd.

De Afdeling oordeelt ook nog dat de omstandigheid dat, nadat de Arbeidsinspectie is geweest, tewerkstellingsvergunningen (twv) zijn verleend voor deze drie Amerikanen, geen reden is om de Wav-boete te matigen.