Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Rechtbank: Kennismigrant ontvangt salaris van niet IND erkend referent – IND heeft ten onrechte vergunning ingetrokken

Jelle Kroes heeft een belangrijke uitspraak gewonnen waarbij de rechtbank oordeelt dat de IND ten onrechte de verblijfsvergunning van een kennismigrant heeft ingetrokken waardoor deze een verblijfsgat kreeg.

Wat was er aan de hand? De vreemdeling was in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning als kennismigrant. Deze vergunning was verleend op basis van een arbeidsovereenkomst met een IND erkend referent werkgever. Nu werd het salaris van de kennismigrant uitbetaald door een andere onderneming binnen de groep van ondernemingen waartoe ook de IND erkend referent werkgever behoorde.

Dat is niet toegestaan op grond van de kennismigrantenregeling. Het salaris moet namelijk worden uitbetaald door de IND erkend referent. De IND trekt op grond hiervan de verblijfsvergunning in. De IND stelt dat op deze wijze – de uitbetaling door een andere onderneming dan de IND erkend referent werkgever – de kennismigrantenregeling een sluiproute wordt voor werkgevers om de ‘normale’ GVVA procedure te omzeilen.

Jelle Kroes voert aan dat de intrekking van de verblijfsvergunning in dit geval niet evenredig is. De kennismigrant is inmiddels al werkzaam bij een andere werkgever, en de uitbetalingsconstructie was gekozen door de werkgever. Daar komt bij dat de vreemdeling bij zijn werkgever melding heeft gemaakt of deze constructie wel was toegestaan. Nu komt de intrekking van de verblijfsvergunning en het ontstaan van een ‘verblijfsgat’ volledig voor rekening van de kennismigrant.

De rechtbank stelt de kennismigrant in het gelijk, en oordeelt dat de rechtbank niet inziet wat voor doel de intrekking nu nog heeft. De IND mocht dan ook de verblijfsvergunning niet intrekken.

Tegen deze uitspraak van de rechtbank is geen hoger beroep ingesteld door de IND. De verblijfsvergunning van de kennismigrant en zijn echtgenote zijn niet ingetrokken.