Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Regeerakkoord 2010: Arbeidsmigratie

Het kabinet VVD-CDA stelt in het regeerakkoord van 30 september 2010 dat het zal onderzoeken of en in hoeverre aanscherping van het arbeidsmigratiebeleid mogelijk en wenselijk is. Het kabinet merkt daarbij wel op, dat het er voor zal zorgdragen dat de bevordering van de kenniseconomie door alle genomen maatregelen niet wordt belemmerd. Het kabinet benadrukt dat de kennismigrantenregeling voor Nederland van groot belang is, maar dat het zal onderzoeken of misbruik plaatsvindt. Indien dit het geval is, kan een nadere opleidingseis als voorwaarde voor een verblijfsvergunning als kennismigrant worden gesteld.

Bron:
http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/regeerakkoord/immigratie#anker-arbeidsmigratie