Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Regeling zoekjaar verblijfsvergunning aangescherpt

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleide met een buitenlandse Master diploma zijn aangescherpt. Nu geldt de voorwaarde dat de universiteit of buitenlandse onderwijsinstelling waar de vreemdeling de Master diploma heeft behaald in de top 200 moet staan van één van de volgende lijsten: Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

De universiteit moet voorkomen in de top 200 lijsten op:

  • algemeen gebied, of
  • op de faculteit waar de vreemdeling is afgestudeerd, of
  • op het vakgebied waarin de vreemdeling is afgestudeerd.

Aanscherping

De regeling wordt aangescherpt in die zin dat de universiteit (op algemeen, facultair of vakgebied specifiek) nu op minimaal 2 verschillende top 200 lijsten moet voorkomen.

Reden hiertoe is dat er tussen de verschillende drie ranglijsten van de beste 200 universiteiten van de wereld volgens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid nogal wat discrepantie zat. Dat wil de staatssecretaris nu evenwichtiger maken. ok verduidelijkt de staatssecretaris in deze wijziging dat om in aanmerking te komen voor een tweede zoekjaar verblijfsvergunning, de vreemdeling eerst een nieuwe studie of wetenschappelijk onderzoek moet hebben afgerond. Deze aanscherping is in werking getreden op 1 juli 2021.